Page 1 - nasz_glos_nr_8_v17.pub
P. 1

Nasz Głos, 8 Kwietnia 2020  nr 8                         ISSN 2657-6317   Nakład: 350 egz.                 Niech nadchodzące święto Wielkiej Nocy,

                 które jest zwycięstwem życia nad śmiercią,

            stanie się dla Was wszystkich źródłem nadziei i radości.

                    Niech Zmartwychwstanie Pana

                  napełni Wasze serca spokojem i wiarą

                  oraz da siłę do pokonywania trudności.

               Niech poczucie więzi między Waszymi bliskimi


                w tym wyjątkowym czasie przybierze na sile

              niezależnie od dzielących odległości i innych barier.

               Niech każdy z Was w tej duchowej przemianie

                znajdzie to czego największy brak odczuwa,

                 a okazana dobroć powróci w dwójnasób.

                        Wesołego Alleluja.
                                                        1
   1   2   3   4   5   6