Power-Pack

WZM > Usługi > Centrum Zespołów Napędowych > Power-Pack

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. specjalizują się w projektowaniu i wykonywaniu Wymiennych Zespołów Napędowych typu Power-Pack przeznaczonych do pojazdów wojskowych.

Power-Pack jest to grupa układów stanowiąca szybko-wymienny moduł integrujący silnik, skrzynię przekładniową oraz mechanizmy służące do zaopatrywania pojazdu w niezbędne media. Zwarta konstrukcja i zastosowanie ramy montażowej powoduje zwiększenie podatności eksploatacyjnej zespołu napędowego. Autonomiczna budowa upraszcza demontaż, a co za tym idzie – minimalizuje czas wymiany w przypadku awarii.

Zespół napędowy M765-01-00-001

Ukompletowanie

Silnik
Transmisja 765-z117
(skrzynia przekładniowa wraz z układem sterowania i hamulcowym oraz planetarnymi mechanizmami skrętu )
Układ chłodzenia
Osprzęt zamontowany na zespole napędowym

Podstawowe dane techniczne

Waga zespołu
Wymiary gabarytowe
(długość x szerokość x wysokość)
Czas wymiany

Zastosowanie

  1. BWP-1M Puma