Kontakt

WZM > Kontakt

WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

Dział / zakres Adres Telefon Fax E-mail
Sekretariat Prezesa Zarządu ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 261 576 112
+48 61 847 39 93
+48 261 576 100
+48 261 576 111 wzm@wzm.pl
Kancelaria WZM S.A. ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 261 576 141 +48 61 847 47 46 wzm@wzm.pl
Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (obszar handlowy, B+R, techniczny inwestycje, infrastruktura) ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 601 715 574
(obszar handlowy)
+48 603 237 375
(obszar inwestycji)
+48 603 239 323
(obszar techniczny, B+R)
wspolpraca@wzm.pl
Kadry i rekrutacja ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 261 576 113 +48 261 576 123 rekrutacja@wzm.pl
Sprzedaż i marketing
Kontakt z klientem
ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 261 576 235
+48 261 576 236
+48 261 576 237
+48 261 576 151
+48 261 578 494 marketing@wzm.pl
Kontakt dla akcjonariuszy ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 261 576 216 biurozarzadu@wzm.pl
Inspektor Ochrony
Danych osobowych
ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
+48 605 780 024 iod@wzm.pl
Komisja ds. Etyki ul. J. H. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań
etyka@wzm.pl