Modernizacje

WZM > Remonty i modernizacje > Modernizacje

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. od wielu lat budują swoją pozycję na rynku jako producent oraz wykonawca modernizacji kołowych i gąsienicowych pojazdów specjalnych przeznaczonych dla wojska. Doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych prac modernizacyjnych (do najważniejszych można zaliczyć modernizację T55 Merida i wykonanie wersji morskiej haubicy 2S1) pozwoliło w przeprowadzić wielokrotnie nagradzaną przez specjalistów modernizację Bojowego Wozu Piechoty BWP-1 PUMA.