Postępowanie ofertowe

WZM > Postępowanie ofertowe

Postępowania prowadzone przez spółkę Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem elektronicznym:
https://zakupy.grupapgz.pl/open-auctions.html