Ochrona radiologiczna

WZM > O firmie > Ochrona radiologiczna

Na podstawie art. 32c ust. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019, poz. 1792 z późn. zm.) Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. informuje, iż działalność prowadzona przez Spółkę na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.