DANA-T

WZM > Remonty i modernizacje > Modernizacje > DANA-T

Na zlecenie WB ELECTRONICS Sp. z o.o. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. przeprowadziły modernizację 152 milimetrowych samobieżnych dział kołowych DANA mającą na celu zamontowanie w pojazdach systemu TOPAZ.