Prace badawczo-rozwojowe

WZM > Usługi > Prace badawczo-rozwojowe

Zakład posiada własne biuro konstrukcyjno-technologiczne. Inżynierowie, technolodzy i konstruktorzy są tak dobrani, że w ich szeregach łączy się doświadczenie tych, których staż pracy jest wieloletni z młodością i świeżością pomysłów absolwentów wyższych uczelni ze stażem nie przekraczającym 5 lat pracy. Efektem takiej polityki jest uruchamianie wciąż nowych tematów modernizacyjnych oraz prac badawczo-rozwojowych realizowanych z własnych środków.

W ramach prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez nasz zakład znajduje się:

  • opracowywanie dokumentacji technologiczno-konstrukcyjnej oraz warunków technicznych pod zlecone wyroby;
  • prowadzenie prac projektowo-badawczych dotyczących nowych wdrożeń;
  • projektowanie wiązek instalacji elektrycznej w systemie Raychem przy użyciu programu Harn-Ware.