Leopard 2

WZM > Remonty i modernizacje > Remonty > Leopard 2

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w ramach napraw czołgów
Leopard 2 oferują:

  • przeglądy od F-1 do F-6 czołgu
  • naprawy wykraczające poza zakres przeglądu F-6
  • projektowanie i produkcję specjalistycznych przyrządów, stendów do naprawy czołgów Leopard 2
  • produkcję narzędzi specjalistycznych do obsług czołgów Leopard 2

2 grudnia 2015 r. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. podpisały w Augsburgu (Niemcy) Umowę Serwisową z firmą RENK AG na ustanowienie w WZM S.A. Autoryzowanego Centrum Serwisowego skrzyń przekładniowych HSWL 354 czołgu Leopard 2 do poziomu trzeciego. Jest to kolejny potężny krok rozszerzania potencjału w zakresie pełnej obsługi i napraw czołgów Leopard 2.