Historia

WZM > O firmie > Historia

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. powstały w 1945 roku. Początkowo funkcjonowały jako Jednostka Wojskowa Nr 2123 z lokalizacją w Poznaniu. Głównym zadaniem jednostki w początkach jej działalności było wykonywanie napraw głównych samochodów osobowych będących w posiadaniu Wojska Polskiego.

W dwa lata później jednostkę przemianowano na Centralne Warsztaty Remontu Samochodów Osobowych Nr 42, które poza naprawami podjęły także szkolenie specjalistów branży motoryzacyjnej. W tym okresie wykonywano naprawy główne samochodów GAZ 67, GAZ 69, Skoda 1101 i 1102, Opel Olimpia, Mercedes 170V. Intensywnie rozwijający się po II wojnie światowej rynek motoryzacyjny spowodował w krótkim czasie konieczność podjęcia napraw samochodów nowego typu, w tym między innymi Warszawa, Wołga, ZIS, Nysa, Żuk. Przejściowo prowadzono również naprawę motocykli Harley Davidson oraz Jawa 250 i 350. W 1952 r. na bazie Centralnych Warsztatów Remontu Samochodów Osobowych Nr 42 powstały Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu. W chwili rozpoczęcia działalności Zakład zatrudniał już ponad 400 specjalistów. Poza naprawami Zakład systematycznie rozszerzał produkcję części zamiennych do naprawianych pojazdów. Opanowano między innymi produkcję tłoków, głowic silników, uszczelniaczy, chłodnic, przewodów i wiązek elektrycznych.

Szybki rozwój techniki wojskowej dyktował tempo rozwojowe Zakładu.Podjęta w 1967 roku decyzja o dalszych kierunkach rozwoju Zakładu doprowadziła do skupienia wszystkich oddziałów w miejscu nowej lokalizacji przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu. Począwszy od 1969 r. podjęto działania mające doprowadzić do poszerzenia zakresu usług naprawczych. Od 1973 roku systematycznie rozszerzano ofertę zakładu o naprawy główne kolejnych typów pojazdów, w tym pancernych, gąsienicowych i kołowych, podejmując jednocześnie produkcję szeregu części zamiennych do tych pojazdów.W 2000 roku Zakład uzyskał certyfikat Systemu Zapewniania Jakości ISO-9001 i AQAP-110. W 2002 roku zakład uzyskał Zaświadczenie o Nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej.W 2003 roku nasz Wewnętrzny System Kontroli uzyskał certyfikat na zgodność z ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W roku 2003 Przedsiębiorstwo uzyskało od MSWiA Koncesję nr B-356/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W roku 2005 Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat Systemu Zapewniania Jakości AQAP-2110.

1 stycznia 2008 r. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Przedsiębiorstwo Państwowe zostało przekształcone w Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółkę Akcyjną.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna, powstała wskutek komercjalizacji, wstąpiła w prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność sporządzania aneksów do umów zawartych wcześniej przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Przedsiębiorstwo Państwowe.
Bez zmian pozostają:

  • siedziba,
  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku bankowego,
  • numery telefonów firmowych.
Zmianie uległ numer w KRS, który dla spółki prowadzi obecnie Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799.