Nakładki na ogniwa gąsienicy

WZM > Produkty > Nakładki na ogniwa gąsienicy

Na zlecenie Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. wraz z Centrum Produkcji Artykułów Gumowych STOMIL POZNAŃ S.A. opracował konstrukcję i wdrożył do produkcji seryjnej nakładki gumowe do taśm gąsienicowych czołgów T-72/PT-91 oraz do bojowych wozów piechoty BWP-1. Nakładki przeszły z wynikiem pomyślnym badania kwalifikacyjne w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej.

Produkowane przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. nakładki gumowe przeznaczone są do eksploatacji na pojazdach gąsienicowych T-72/PT-91, BWP-1 oraz pochodnych po wszystkich rodzajach dróg ze szczególnym uwzględnieniem ochrony utwardzonych dróg publicznych.

Zastosowane w procesie projektowania nakładki optymalne rozwiązania konstrukcyjne oraz dobór wysokiej jakości materiałów gwarantują:

  • zachowanie wszystkich parametrów eksploatacyjnych pojazdu w czasie jazdy po utwardzonej lub odkształcalnej powierzchni,
  • długotrwałą eksploatację nakładki minimum 1500 km co zostało potwierdzone badaniami kwalifikacyjnymi, -łatwą i szybką wymianę zużytej lub uszkodzonej nakładki.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nakładka gumowa typu ZP-44.002z-1 do gąsienicy T-72/PT-91

Długość: 480 mm
Szerokość: 120 mm
Wysokość: 64 mm
Masa: 4,65 kg

Nakładka gumowa typu MG.44.0002-1B do gąsienicy BWP-1

Długość: 200 mm
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 70 mm
Masa: 1,07 kg