CENTRUM SILNIKÓW WOJSKOWYCH

24/10/2013

W dniu 28.10.2013r. w Warszawie zostanie podpisane porozumienie inwestycyjne pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. z dotyczące uruchomienia w poznańskiej spółce Centrum Silników Wojskowych, którego podstawowym celem będzie wdrożenie w ramach programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP unifikacji produktowej nowoczesnych silników pochodzących od jednego polskiego producenta.  ramach porozumienia powołany zostanie zespół specjalistów reprezentujący wszystkie strony porozumienia. Celem prac zespołu będzie przygotowanie w szczególności biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz harmonogram realizacji projektu Centrum Silników Wojskowych. Projekt będzie obejmował wykonanie inwestycji, a więc wybudowanie specjalistycznej hamowni silników i szybkowymiennych zespołów napędowych oraz przystosowanie jednej z hal produkcyjnych WZM do produkcji i serwisowania silników i szybkowymiennych zespołów napędowych (koszty przystosowania hali będą obejmowały zarówno prace budowlano montażowe jak i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt niezbędny do produkcji i serwisowania). Koszty całego przedsięwzięcia będą szczegółowo określone po zakończeniu prac trójstronnego zespołu specjalistów z MON, ARP i WZM).