Centrum Kompetencyjne czołgów Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.

28/06/2023

W dniu 26 czerwca, w siedzibie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu została zawarta Umowa Teaming Agreement pomiędzy amerykańskim producentem czołgów Abrams General Dynamics Land Systems i Polską Grupą Zbrojeniową. Ogłoszone zostało rozpoczęcie procesu tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. pełniących rolę lidera. W procesie tworzenia Centrum będą brały udział koncerny amerykańskie i Spółki należące do PGZ S.A., które mają zostać włączone w łańcuch dostaw producentów amerykańskich. Celem współpracy jest zabezpieczenie potrzeb logistycznych użytkowanego sprzętu amerykańskiego, w pierwszym etapie Sił Zbrojnych RP, a w przyszłości wojsk US Armed Forces stacjonujących w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej oraz innych krajach europejskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele koncernów amerykańskich: Allison Transmission, BAE Systems, Honeywell, Raytheon, L3Harris, Leonardo DRS, Lockheed Martin, a także Spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wydarzenie umożliwiło zaprezentowanie posiadanego i rozwijanego potencjału polskich Spółek, wymianę informacji między głównymi spółkami amerykańskimi (dostawcami głównych podzespołów do czołgów Abrams i wozów zabezpieczenia technicznego M88A2) oraz polskimi podmiotami z GK PGZ.

Centrum_Kompetencyjne_Abrams_01Centrum_Kompetencyjne_Abrams_02Centrum_Kompetencyjne_Abrams_03Centrum_Kompetencyjne_Abrams_04Centrum_Kompetencyjne_Abrams_05Centrum_Kompetencyjne_Abrams_06Centrum_Kompetencyjne_Abrams_07Centrum_Kompetencyjne_Abrams_08Centrum_Kompetencyjne_Abrams_09Centrum_Kompetencyjne_Abrams_10