Przedświąteczne spotkanie pracowników WZM S.A.

05/01/2023

We wtorek 20 grudnia odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie wszystkich pracowników Spółki. Podczas uroczystości Pani Prezes Zarządu Elżbieta Wawrzynkiewicz przekazała życzenia świąteczne i noworoczne współpracownikom oraz ich rodzinom, a także podsumowała działalność Spółki w mijającym roku.

Dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałej pracy całej załogi Spółka, już kolejny rok z rzędu zwiększyła swoje przychody, które po raz pierwszy zbliżyły się do wartości 300 mln złotych netto. Na ten niewątpliwy sukces złożyła się terminowa realizacja umów z Zamawiającym (jednostki MON), dla którego w 2022 roku zrealizowano:

- weryfikacje 20 egz. czołgów Leopard 2A5,

- przeglądy techniczne 35 egz. czołgów Leopard 2A5,

- przywrócenie pełnej sprawności technicznej 10 egz. czołgów Leopard 2A5,

- remonty z modyfikacją 10 egz. czołgów T-72,

- remonty 16 egz. bojowych wozów piechoty BWP-1/1D,

- modyfikacje 12 egz. bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D/1S.

Daje to łączną ilość 93 obsłużonych pojazdów. Biorąc pod uwagę to, iż zdolności WZM S.A nie zostały wykorzystane w pełni dodatkowo napawa optymizmem na przyszłość.

Jak zawsze wszystkie umowy Spółka zrealizowała w terminach zgodnych z umowami, umacniając swoją pozycję solidnego i godnego zaufania partnera, notując jednocześnie bardzo wysokie oceny od Załóg i Użytkowników przekazanego przez WZM S.A. w 2022 r. SpW.

Spółka aktywnie włącza się w prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej programy modernizacyjne oraz zakupy sprzętu i uzbrojenia upatrując w nich szansę na swój rozwój w przyszłych latach. Obecnie prowadzone są przez przedstawicieli Spółki przy współudziale MON oraz WZM S.A./PGZ S.A. zaawansowane rozmowy z partnerami zagranicznymi dotyczące implementacji do Sił Zbrojnych czołgów Abrams oraz K2. Intencją Spółki jest uczestniczenie w jak najszerszym stopniu w procesie produkcji i technicznego zabezpieczenia procesu eksploatacji tych pojazdów w całym cyklu życia.

IMG-0687 (002)