Postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnicy 40 t w obszarze hali produkcyjnej „S”

12/10/2022

Szanowni Państwo,

W imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., pragnę poinformować o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnicy 40 t w obszarze hali produkcyjnej „s”.

Termin na składanie ofert w postępowaniu zostaje wydłużony do dnia 18 listopada 2022 roku, godziny złożenia ofert oraz ich otwarcia odpowiadają pierwotnie wyznaczonym.

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że została udzielona odpowiedź na pytanie zadane przez Oferenta do postępowania na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnicy 40 t w obszarze hali produkcyjnej „S”

Pytanie 1:
Proszę o wskazanie miejsca odkładczego dla zdemontowanej suwnicy Q=20t, czy złom będzie własnością Inwestora czy Wykonawcy?

Odpowiedź 1:
Miejsce odkładcze zostanie wyznaczone za halą „S”. Szczegółowa lokalizacja zostanie uzgodniona w trybie roboczym po podpisaniu umowy. Złom po demontażu suwnicy będzie własnością Wykonawcy.

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie suwnicy 40 t w obszarze hali produkcyjnej „S”

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Regulamin Postępowania.

We wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem proszę o kontakt na adres mailowy: biurozarzadu@wzm.pl