Oświadczenie spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

29/09/2022

W związku z treścią pisma nr ZZPE/142/2022 Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM ”BUMAR-Łabędy” S.A. Andrzeja Sypka, które ukazało się na stronie internetowej Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego ZM ”Bumar-Łabędy” S.A. w dniu 28 września 2022 r., zawierającego nieprawdziwe informacje, które godzą w dobre imię i renomę spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., oświadczamy, że:
1) nieprawdziwe jest twierdzenie, że dokumentacja do czołgów Leopard została przekazana do tłumaczenia do WZM S.A. za kwotę ponad 10 mln zł, a także sugerująca ,,wyprowadzenie” tej dokumentacji z ZM „Bumar-Łabędy” S.A. do WZM S.A.
2) nieprawdziwe jest twierdzenie zarzucające WZM S.A. niedbalstwo i błędy montażowe 3 egz. czołgów T-72 na zlecenie ZM ,,Bumar-Łabędy” S.A.

Nie ulega wątpliwości, iż wskazane powyżej informacje mają na celu zdyskredytowanie i podważenie pozycji i renomy spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w oczach społeczeństwa oraz potencjalnych kontrahentów. Treści zawarte w piśmie w żaden sposób nie przedstawiają rzetelnie faktów, gdyż zawierają one nieprawdziwe i nieścisłe informacje, wprowadzające odbiorców w błąd.

Treść przedmiotowego pisma narusza dobra osobiste spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz jest działaniem na jej szkodę. Spółka podejmie w niniejszej sprawie stosowne kroki prawne.