Udział WZM S.A. w jubileuszowych 30. Targach MSPO w Kielcach

02/09/2022

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. stanowiące ostoję przemysłu zbrojeniowego w zakresie najcięższych platform pancernych – czołgów, są w Grupie Kapitałowej PGZ S.A. podmiotem odpowiedzialnym w szczególności za obsługi, naprawy, remonty, modyfikację, modernizację, a także prace Badawczo + Rozwojowe gąsienicowego sprzętu pancernego, głównie w zakresie czołgów Leopard 2, czołgów T-72 oraz pojazdów rozpoznawczych BWR-1S/1D, a także bojowych wozów piechoty BWP-1, a zatem sprzętu obecnie pozostającego na wyposażeniu SZ RP. Idąc jednak z duchem czasu i potrzebami współczesnego pola walki Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania zmierzające do rozszerzenia portfolio o dodatkowe, czego obrazem są produkty prezentowane w czasie tegorocznego Salonu MSPO 2022. Salon ten stanowi kolejny, na którym WZM S.A. prezentuje swe zaangażowanie i kompetencje oraz potencjał w zakresie utrzymania sprzętu pancernego wykorzystywanego przez SZ RP.

WZM S.A., o czym świadczy prezentowany podczas tegorocznych targów MSPO 2022 SpW, usługi w sposób profesjonalny, terminowy i jakościowo cechujący się najwyższymi standardami, z zastrzeżeniem zabezpieczenia potrzeb SZ RP w zakresie przywołanego Sprzętu w całym cyklu jego użycia. Spółka, dysponując własnym parkiem maszynowym realizuje także produkcję wielu części zamiennych nie tylko do obsługiwanych i remontowanych pojazdów, a także przyrządów i narzędzi specjalnych. Spółka istniejąc na rynku zbrojeniowym od 1945 r. może poszczycić się 77 letnią i bogatą historią służąc potrzebom obronności Polski i Polaków. Oprócz realizacji Umów Wieloletnich zawartych z Jednostkami MON, WZM S.A. poszukując nowych kierunków rozwoju i pozyskania zamówień bierze udział w wielu postępowaniach, które mogą w najbliższej przyszłości zaowocować nowymi kontraktami i obsługami w szerokim tego słowa znaczeniu nowych typów SpW, a w szczególności czołgów, jakie wejdą na wyposażenie SZ RP w związku z zawartymi lub negocjowanymi umowa rządowymi G2G lub B2B.

WZM S.A. posiadając prężnie działający dział konstrukcyjno-technologiczny oraz centrum szkoleniowe dysponuje możliwości przedkładania własnych i niezależnych propozycji modernizacji czego dowodem jest zaprezentowany podczas MSPO 2022 pojazd rozpoznawczy BWR-1M. Spółka specjalizuje się także w remontach zespołów napędowych (również szybko-wymiennych zespołów napędowych – tzw. power-packów) z uwzględnieniem zespołów napędowych wszystkich czołgów rodziny Leopard 2.

WZM S.A. jest zakładem nie tylko remontowym, ale również silnym działającym podmiotem w zakresie innowacyjności. Przejawem tego są propozycje modernizacji poszczególnych wozów obsługiwanych, naprawianych i remontowanych w WZM S.A.
Te, jak i inne walory pozwalają WZM S.A. zaproponować Siłom Zbrojnym RP rozwiązania modernizacyjne  wydłużające nie tylko resurs danych pojazdów, ale również zwiększające przydatność modernizowanych wozów na współczesnym polu walki, zwiększające zarówno siłę ognia, mobilność, poziom ochrony załogi i stanowiące swoisty pomost do wprowadzenia zupełnie nowych pojazdów.

Reasumując WZM S.A. jest podmiotem stanowiącym Centrum i Integratorem dowolnego sprzętu pancernego, jaki jest lub może znajdować się na wyposażeniu SZ RP.

Reklama - MSPO 2022 - WIW

Targi_2022