Stanowisko Załogi wobec oszczerczej kampanii medialnej.

07/12/2021

     W dniu 26 listopada 2021 r. na portalu Onet ukazał się kłamliwy artykuł („W cieniu amerykańskich czołgów umiera polski zakład pancerny” autorstwa Edyty Żemły i Marcina Wyrwała) na temat m.in. Pani Prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

     Nasza cała Załoga jest oburzona tak zmanipulowaną informacją o jednym z najlepszych managerów w przemyśle zbrojeniowym.

     Jesteśmy głęboko poruszeni tymi kalumniami i nie możemy pozwolić na pozostawienie tego bez naszego odzewu i zdecydowanego sprzeciwu.

     Domagamy się również zdecydowanych działań ze strony PGZ, który milczy pomimo, że zna fakty, w jak złej kondycji Prezes Wawrzynkiewicz objęła ZM Bumar- Łabędy S.A, a w jakiej zostawiła.

     NSZZP WZM S.A. wystosował list do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i wszystkich  ważnych polityków, zawierający nasze stanowisko, który prezentujemy poniżej:

pismo

Bez głosu sprzeciwu powyższe pismo podpisało 100% Załogi.