Badania zmodyfikowanego pojazdu BWP-1 w zakresie zdolności do dowodzenia

28/10/2021

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w październiku tego roku zakończyły z wynikiem pozytywnym badania zmodyfikowanego pojazdu BWP-1 w zakresie zdolności do dowodzenia.

Pod koniec lipca zeszłego roku Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. podpisały umowę z 1 Regionalną Bazą Logistyczną na modyfikację platformy bojowej BWP-1 w zakresie zdolności do dowodzenia. W ramach przeprowadzonych prac pojazd zostały wyposażony w radiostacje RRC-9311, cyfrowy system łączności wewnętrznej i teleinformatyczny oraz współpracujący z nim odbiornik GPS. W zależności od wymaganej konfiguracji pojazd może być wyposażony w dwie radiostacje (wóz w wersji dowódczo-bojowej) lub jedną (wóz w wersji bojowej).

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zmodyfikowany pojazd został poddany badaniom realizowanym przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej przy współudziale Wojskowego Instytutu Łączności. Jednym z etapów realizowanych przez WITPiS prac były badania środowiskowe pracy w skrajnych temperaturach otoczenia -30°C oraz +50°C. Sprawdzono również odporność zmodyfikowanego pojazdu na działanie deszczu, pyłu oraz wiatru.  Kluczowymi badaniami było sprawdzenie działania zaimplementowanego systemu łączności oraz teleinformatycznego. Rozwiązania zostały szczegółowo sprawdzone przez ekspertów z WITPiS oraz WIŁ. Zgodnie z wymaganiami weryfikacji poddano również współpracę systemów pojazdu z opracowanym przez Centrum Projektów Informatycznych oprogramowaniem SI MGPO. Całość prac została zakończona w październiku tego roku.

Wprowadzone w pojeździe BWP-1 modyfikacje zapewniają kompatybilności z innymi pojazdami znajdującymi się w Siła Zbrojnych RP. Oprócz wymiany fonii załoga pojazdu posiada również możliwość transmisji danych w postaci: sytuacji taktycznej, położenia jednostek własnych oraz różnego typu plików. Stanowi to znaczy skok w stosunku do dotychczas używanej na pojazdach BWP‑1 radiostacji R-123 oraz telefonu wewnętrznego R-124.

IMG-20211022-WA0001

IMG-20211022-WA0006

IMG-20211022-WA0004_1

IMG-20211022-WA0011