Współpraca z firmą Rheinmetall Defence

08/05/2011

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. nawiązały współpracę z niemiecką firmą Rheinmetall Defence. Efektem podjętych działań są dwa wspólnie realizowane projekty. Pierwszy projekt to remont pojazdów Leopard 2 A4 dla polskiej armii. Spółka wsparła merytorycznie partnera niemieckiego w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez MON. Po wygraniu przetargu przez Rheinmetall Landsysteme GmbH Spółka podpisała umowę z RLS na wykonanie przeglądów technicznych F6 podwozia, wieży i uzbrojenia czołgów Leopard 2 A4 wraz z przywróceniem ich do pełnej sprawności technicznej. Wspólne prace potrwają do grudnia 2011r.

pobrane (5) pobrane (4)

 

Drugi wspólnie realizowany program to  dostawa   zdalnie sterowanego systemu wieżowego LANCE RC z przeznaczeniem dla Kołowego Transportera Opancerzonego ROSOMAK. Spółka wraz Rheinmetall Defence zamierza wspólnie złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Siły Zbrojne RP.  Zdalnie   sterowany  system wieżowy   LANCE RC  wywodzi się z załogowej   wieży Lance. Ze   względu   na   swoje   niewielkie   wymiary  oraz   niską   wagę, może   być montowany   na   różnych   platformach,   w  tym   również   na stosunkowo lekkich pojazdach   kołowych   takich   jak KTO ROSOMAK. Modułowa koncepcja wieży idealnie wpasowuje się w potrzeby polskich Sił Zbrojnych. Zdalnie   sterowany   system   wieżowy LANCE RC   posiada   stabilizowaną, automatyczną, 30 mm  armatę   MK30-2/ABM, która umożliwia   prowadzenie   ostrzału   do celu   nawet będącego w ruchu z dużą precyzją i skutecznością. Nowoczesna   armata   MK30-2/ABM jest zaprojektowana zarówno dla standardowej jak i najnowszej, ostatnio wynalezionej amunicji i zapewnia   maksymalną skuteczność   przeciwko   celom   znajdującym się na ziemi i w powietrzu. Armata umożliwia ostrzał pod   kątem -10 do +60 stopni.   System wieżowy LANCE RC umożliwia   załadowanie   armaty   bez konieczności   opuszczenia   przez załogę przedziału bojowego.

pobrane (6) pobrane (7) pobrane