Wystąpienie z Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE i z Federacji Związków Zawodowych „Przemysł Specjalny”

31/05/2021

Wystąpienie z Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego ZZPE i z Federacji Związków Zawodowych „Przemysł Specjalny”