Propozycja modernizacji bojowych wozów BWP-1

07/05/2021

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania przygotowują propozycję modernizacji bojowych wozów BWP-1. W tym roku ma zostać ukończony prototyp pojazdu ze zmienioną konstrukcją kadłuba, który następnie będzie integrowany z wyposażeniem specjalistycznym.

Link do strony DEFENCE24:  http://www.defence24.pl/modernizacja-bwp-1-z-poznania-analiza

Link wiadomości na stronie FACEBOOK: https://pl-pl.facebook.com/polskagrupazbrojeniowa

Link do strony MAP: https://www.facebook.com/pg/MAPGOVPL/posts/

Link do strony ZBIAM: https://zbiam.pl/artykuly/poznanska-propozycja-modernizacji-bwp-1/

Link do wiadomości na stronie TWITTER: https://twitter.com/pgz_pl

 

fotka