POSTĘPOWANIE NA ODTWORZENIE INSTALACJI WODY I INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ NA HALI „R”.

08/05/2020

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytanie dotyczące postępowania na odtworzenie instalacji wody i instalacji przeciwpożarowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedź.

Czy jest wydzielone pomieszczenie hydroforni celem podnoszenia ciśnienia wody?

Tak, na terenie Zakładu jest hydrofornia, której celem jest podnoszenie ciśnienia wody w układzie.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na odtworzenie instalacji wody i instalacji przeciwpożarowej na hali „R” został przesunięty na dzień 13 maja 2020 r. na godz. 8.45. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.00.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na odtworzenie instalacji wody i instalacji przeciwpożarowej na hali „R”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: na odtworzenie instalacji wody i instalacji przeciwpożarowej na hali „R” .