POSTĘPOWANIE NA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ NA HALI „R”.

07/05/2020

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że jeden z oferentów zadał pytania dotyczące postępowania na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R” poniżej zamieszczamy odpowiedź.

Proszę o określenie robót wykończeniowych, jakie miałyby zostać wykonane w ramach tego zadania. Czy przy malowaniu sufitu należy uwzględnić roboty związane z wykończeniem słupów (szpachlowanie i malowanie) oraz ściany pomiędzy częścią socjalną a halą?

Ścianę pomiędzy częścią socjalną a halą, słupy oraz miejsca na słupach ze śladami po usunięciu ścian działowych należy doprowadzić do stanu jak w wyremontowanej części hali.

 


Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych zakładów motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R”.

Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi znajdą Państwo pod linkiem: Postępowanie na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że termin na składanie ofert w postępowaniu na remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na hali „R” został przesunięty na dzień 13 maja 2020 r. na godz. 9.45. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00.