Wsparcie konkursu patriotycznego

21/04/2020

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. wsparły konkurs patriotyczny „Bohaterowie walk o niepodległość – Żołnierze Wyklęci” organizowany wśród uczniów klas Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie. Konkurs został zorganizowany z okazji obchodzonego w marcu Święta Żołnierzy Wyklętych. W pełni utożsamiając cel przyświecający organizacji konkursu, tj. upowszechnienie wśród młodego pokolenia tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych i niepodległościowych z misją Spółki, Zarząd postanowił przekazać na rzecz organizacji konkursu nagrodę rzeczową w postaci laptopa.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. za powyższe, otrzymały serdeczne podziękowania.