KOMUNIKAT

01/01/2005

Informujemy, że Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Przedsiębiorstwo Państwowe zostało z dniem 1 stycznia 2008 r. przekształcone w Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółkę Akcyjną.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna, powstała wskutek komercjalizacji, wstąpiła w prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność sporządzania aneksów do umów zawartych wcześniej przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Przedsiębiorstwo Państwowe.Bez zmian pozostają:
  • siedziba,
  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku bankowego,
  • numery telefonów firmowych.
Zmianie uległ numer w KRS, który dla spółki prowadzi obecnie Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000294799.