POSTĘPOWANIE NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W HALI „S” NA TERENIE WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW MOTORYZACYJNYCH S.A.

24/07/2019

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pragnę zaprosić do  składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych w Hali „S” na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. W załączeniu Regulamin Postępowania wraz z wytycznymi technicznymi.

Postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych w Hali „S” na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.


Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam odpowiedź na pytania zadane przez jednego z oferentów.

1. Czy zasilania do podrozdzielni mają zostać istniejące(wątpliwe czy przy montażu nowych tras i rozdzielni będą wystarczające odległości ) czy należy ująć nowe w wycenie ?

Należy przewidzieć wymianę WLZ od rozdzielnic zasilających do podrozdzielni.

2. Czy przyjąć trasy kablowe dookoła hali równe na całej długości z późniejszym zapasem ,wtedy najlepiej przyjąć szerokość koryt 400mm.

Należy przyjąć trasę kablową dookoła hali. Szerokość korytka minimum 400mm. Nie można mocować koryt do torów podsuwnicowych. Żeby nie zabierać pola pracy suwnicy, sugerowany montaż w otworach montażowych w słupach, powyżej linii okien. Istniejące kolizje z instalacją sprężonego powietrza będą w miarę możliwości usuwane podczas planowanego w tym samym czasie remontu instalacji.

3. Czy w nowych rozdzielnicach głównych mają być zastosowane wyłączniki czy rozłączniki bezpiecznikowe?

Rozłączniki bezpiecznikowe.

4. Czy jest możliwość zastosowania kabli z żyłami aluminiowymi?

Inwestor dopuszcza możliwość stosowania kabli aluminiowych.

5. Czy jest możliwość udostępnienia posiadanej dokumentacji archiwalnej tj. schematów istniejących rozdzielnic, schematu zasilania, rzutu hali z istniejącymi instalacjami elektrycznymi.

Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w siedzibie WZM S.A. po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr 261576178.

6. Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21 sierpnia 2019 r. zastrzegając jednocześnie, że całość prac musi być wykonana w tym roku kalendarzowym.