INAUGURACJA PRAC CENTRUM SERWISOWO-LOGISTYCZNEGO CZOŁGÓW LEOPARD W POZNANIU

18/06/2019

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard  będzie funkcjonowało w należących do Grupy PGZ Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum będzie przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

Otwarcie CSL to ważny etap nie tylko w rozwoju Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., ale przede wszystkim we wzmacnianiu potencjału Grupy PGZ w segmencie techniki pancernej i obsługi czołgów podstawowych, znajdujących się na wyposażeniu SZ RP. Centrum jest także przedsięwzięciem biznesowym i wizytówką owocnej współpracy technologicznej WZM S.A. z partnerami zagranicznymi.

– Czołgi Leopard 2 stanowią istotną część wyposażenia polskich wojsk lądowych, a Centrum Serwisowo-Logistyczne jest jednym z elementów, który ma poszerzyć nasze zdolności do modernizacji i obsługi tego sprzętu. Pozyskane w ramach pracy CSL kompetencje w zakresie platform gąsienicowych zamierzamy wykorzystywać w naszych przyszłych projektach pancernych, nad którymi obecnie pracuje PGZ – powiedział Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ S.A.

Inwestycja obejmuje: specjalnie dedykowaną do obsługi czołgów halę wyposażoną w najnowocześniejszą, specjalistyczną infrastrukturę, Centrum Zespołów Napędowych, Autoryzowane Centrum Serwisowe, Magazyn Buforowy (części zamiennych i zapasów wielkogabarytowych) oraz Centrum Szkolenia Specjalistycznego, zapewniające ciągłość działań w zakresie stałego zabezpieczenia potrzeb SZ RP.

Polska Grupa Zbrojeniowa, kierując się zasadą optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i przede wszystkim zabezpieczenia potrzeb SZ RP, rozdzieliła kompetencje produktowe bez naruszania zasady równego traktowania spółek. Czołgi Leopard 2A5 oraz zespoły napędowe do czołgów Leopard 2A4/2PL i 2A5 są kompetencją Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., natomiast za czołgi Leopard 2A4/2PL odpowiadają Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A.

– Dzisiejsza uroczystość jest ukoronowaniem wielomiesięcznych starań i zaangażowania całej załogi WZM S.A., PGZ S.A. oraz naszych zagranicznych partnerów. Wspólnymi siłami udało nam się wypracować rozwiązanie, które w wymierny sposób przełoży się na rozwój naszego przedsiębiorstwa jak i całej Grupy. Dziękuje wszystkim i życzę nam jak najwięcej tak spektakularnych sukcesów – powiedziała Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

W uroczystości otwarcia Centrum Serwisowo-Logistycznego uczestniczyła cała załoga WZM S.A., a uświetnili ją zaproszeni goście. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych, a także przedstawiciele świata akademickiego i mediów.

1906181400540001 1906181401220001

_CD_9736 _CD_9966

_CD_0129 _CD_0012

_CD_0163