Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego WZM S.A.

29/03/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego WZM S.A.

Oświetlenie zewnętrzne WZM – mapa (zip)

Mapa nr 1
Mapa nr 2
Mapa nr 3

Plan nr 1
Plan nr 2
Plan nr 3

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością doprecyzowania wytycznych technicznych dotyczących na wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez jednego z Oferentów pytania:

 1. W załączeniu mapka punktów zasilających, przygotowanych do podłączenia zasilania oświetlenia zewnętrznego. Wykonawca dokona wyboru najbardziej optymalnego pod względem technicznym miejsca do wykonania przyłącza. Wskazane jest, żeby szafki sterownicze oświetlenia znajdowały się wewnątrz pomieszczeń.
 2. Zachowując wszystkie wytyczne z projektu odnośnie technologii prowadzenia prac należy:
  1. 1.19 a 1.20 – wykonać połączenie kablowe między słupami
  2. 1.23 a 1.24 – wykonać połączenie kablowe między słupami
  3. 1.41 a 1.42 – wykonać połączenie kablowe między słupami
 3. Należy wykonać połączenie ze słupem 2/78 wchodzącym w zakres II etapu; W przypadku braku realizacji obu etapów jednocześnie wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac montażowych za wyjątkiem uruchomienia lampy.
 4. Proszę o przyjęcie, że zasilanie odbędzie się od strony „piaskownika”
 5. Zabrania się układania kabli bezpośrednio w ziemi. Wszystkie kable należy układać w rurach ochronnych z zachowaniem obowiązujących przepisów i zasad sztuki budowlanej.

Mapka punktów zasilających