PGZ S.A.
 

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu remontu i modernizacji sieci elektrycznej nN i SN Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz wykonanie kosztorysu inwestycyjnego

25/02/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu remontu i modernizacji sieci elektrycznej nN i SN Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. oraz wykonanie kosztorysu inwestycyjnego