Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu podestu do obsługi systemów wieżowych czołgów Leopard wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o opracowany projekt

21/02/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu podestu do obsługi systemów wieżowych czołgów Leopard wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o opracowany projekt