Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu budynku „T” położonego na terenie WZM S.A.

12/03/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu budynku „T” położonego na terenie WZM S.A.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że:

1. Termin składania ofert w postępowaniu wykonanie remontu budynku „T” został wydłużony

do dnia 22 marca 2019 r. godz. 10:00.

    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15.

2. Z zakresu prac przewidzianych w postępowaniu na wykonanie remontu budynku „T” wyłączone zostały roboty zewnętrzne związane z:

  • ociepleniem budynku i jego tynkowaniem
  • remontem rampy załadunkowej
  • dociepleniem i remontem dachu i instalacji odgromowej

Jako osobną pozycję w budżecie należy podać stolarkę okienną i drzwiową.