Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „G” wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o wykonany projekt

21/02/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „G” wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o wykonany projekt