Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „R” wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o wykonany projekt

08/03/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „R” wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o wykonany projekt

 

Szanowni Państwo,

Jeden z oferentów wystąpił z pytaniami odnośnie postępowania na “Opracowanie projektu termomodernizacji hali „R” wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o opracowany projekt”.

Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o informację w jakiej klasyfikacji ogniowej jest istniejący budynek i w jakiej odporności ogniowej należy zaprojektować docelowo elementy budynku (chodzi o ściany, okna, bramy, drzwi, pokrycie dachu).

2. Prosimy o  informację jaka ma być docelowa temperatura wewnątrz budynku?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę w części produkcyjno – magazynowej naświetli ze szkła na poliwęglan jako stałe i bez szprosów? (rozwiązanie z zastosowaniem szprosów i otwierane znacznie droższe)

Ad. 1.  Klasa odporności ogniowej budynku R: „E”. Nie przewiduje się zmiany klasy odporności ogniowej budynku

Ad. 2 Temperatura do utrzymania w budynku nie powinna być niższa niż 16 st. C, co dla jej utrzymania wymaga przyjęcia dla przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne) współczynnika przenikania ciepła na poziomie nie wyższym niż 0,23 W/m2K

Ad. 3.  Zgodnie z wytycznymi technicznymi (pkt 8) stolarka okienna w obszarze części produkcyjno-magazynowej powinna być wymieniona na naświetla poliwęglanowe. Dopuszcza się zaprojektowanie innego podziału zestawów okiennych aniżeli obecna zabudowa ram okiennych.