Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu stanowisk do testów zespołów napędowych power-pack w hali „CD” połóżonej na terenie zakładu WZM S.A.

30/01/2019

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie projektu stanowisk do testów zespołów napędowych power-pack w hali „CD” połóżonej na terenie zakładu WZM S.A.