PGZ S.A.
 

Specjalista w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu

 

Wymagania:

 • wykształcenie preferowane techniczne – budowlane,
 • znajomość branży wodno-kanalizacyjnej, CO, wentylacji.

 

Zakres zadań podstawowych:

 • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Budowlane i innych ustaw wymaganych do funkcjonowania Spółki w zakresie utrzymania infrastruktury (wynikających z obowiązków nałożonych na Spółkę),
 • nadzorowanie zmian w ustawie Prawo Budowlane,
 • prowadzenie i aktualizacja książek budowlanych obiektów,
 • opracowywanie harmonogramów okresowych przeglądów technicznych zaliczanych do infrastruktury,
 • przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych infrastruktury w zakresie inwestycji i remontów, ich analiza i opiniowanie, przygotowywanie dla Zarządu uzasadnienia i opłacalności poszczególnych projektów,
 • nadzór nad eksploatacją, remontami, konserwacjami oraz inwestycjami w obszarze infrastruktury,
 • nadzór i koordynacja współpracy z firmami zewnętrznymi obsługującymi nieruchomości,
 • raportowanie stanu obiektów,
 • rozwiązywanie bieżących problemów związanych z utrzymaniem w ruchu infrastruktury.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej sytuacji finansowej,
 • zróżnicowane możliwości awansu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego i CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji ) do Działu Kadr i Płac Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280 lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wzm.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

PDF-Icon-64x64 Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji