Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „CD” oraz zabudowy bram wjazdowych z drzwiami zewnętrznymi wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o opracowany projekt

25/10/2018

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie projektu termomodernizacji hali „CD” oraz zabudowy bram wjazdowych z drzwiami zewnętrznymi wraz z wykonaniem prac budowlanych w oparciu o opracowany projekt