Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej nN o,4kV zasilającej halę „CD” oraz remontu instalacji teletechnicznej na odcinku serwerownia „ZW-1″ hala „CD” na terenie zakładu WZM S.A.

08/10/2018

Regulamin postępowania w sprawie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu instalacji elektrycznej nN o,4kV zasilającej halę „CD” oraz remontu instalacji teletechnicznej na odcinku serwerownia „ZW-1″ hala „CD” na terenie zakładu WZM S.A.