PGZ S.A.
 

Księgowa

 

Wymagania:

 • średnie ekonomiczne, preferowane wyższe ekonomiczne,
 • minimum 4 lata doświadczenia w księgowości na pełnych księgach w firmie produkcyjnej,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel),
 • znajomość przepisów podatkowych oraz w zakresie rachunkowości,
 • dokładność, odpowiedzialność, sumienność.

 

Zakres zadań podstawowych:

 • weryfikacja i kontrola dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przyjętymi procedurami wewnętrznymi,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów księgowych,
 • uzgadnianie sald z kontrahentami, bieżący nadzór nad rozrachunkami z dostawcami i odbiorcami,
 • przygotowywanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie rozliczeń pracowniczych z tytułu podróży służbowych, zaliczek pracowniczych, pożyczek,
 • rozliczanie oraz nadzór nad danymi z zakresu gospodarki magazynowej,
 • rozliczanie inwentur wyrobów gotowych i produkcji w toku,
 • księgowanie, rozliczanie, kontrolowanie prac badawczo-rozwojowych,
 • wsparcie w procesie monitorowania i optymalizacji kosztów,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • aktywny udział w operacjach zamknięcia miesiąca w księgach,
 • współpraca ze wszystkimi działami Spółki.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o stabilnej sytuacji finansowej,
 • zróżnicowane możliwości awansu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego i CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji ) do Działu Kadr i Płac Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 262/280 lub drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@wzm.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

PDF-Icon-64x64 Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb rekrutacji