Zmiany terminów składania ofert

11/09/2018

„Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie terminy składania ofert w następujących postępowaniach:

  1. postępowanie ofertowe na wykonanie remontu oświetlenia hali 5- termin składania ofert 21.09.2018 r., godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 10:15,
  2. postępowanie ofertowe na wykonanie projektu stanowiska do testów zespołów napędowych POWER- PACK – termin składania ofert 28.09.2018 r., godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 10:45,
  3. postępowanie ofertowe na wykonanie projektu kabiny lakierniczej- termin składania ofert 28.09.2018 r., godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 11:15,
  4. postepowanie ofertowe na wykonanie remontu instalacji sprężonego powietrza w hali „CD” – termin składania ofert 28.09.2018 r., godzina 10:00, otwarcie ofert godzina 11:45.”