Regulamin postępowania na dostawę oraz montaż płuczki wodnej, wanien do oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów ze stali w ilości 2 sztuk, wanny do oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów z metali kolorowych, wanny co oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów układu chłodzenia.

04/07/2018

Regulamin postępowania na dostawę oraz montaż płuczki wodnej, wanien do oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów ze stali w ilości 2 sztuk, wanny do oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów z metali kolorowych, wanny co oczyszczania wielkogabarytowych podzespołów układu chłodzenia.