2018-05-16 Zaproszenia do złożenia ofert

16/05/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę oraz montaż płuczki wodnej, wanien do czyszczenia wielkogabarytowych podzespołów

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. informuję, że termin do składania ofert w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odciągowej dla stanowiska spawalniczego w hali „S” położonej na terenie zakładu WZM S.A został wydłużony do dnia 13 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15.

Zaproszenie do złożenia oferty na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odciągowej dla stanowiska spawalniczego

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. informuję, że termin do składania ofert w postępowaniu na wykonanie remontu istniejącej instalacji odwodnienia dachu (kanalizacja deszczowa) lub zaprojektowanie i wykonanie instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu hali „F” położonej na terenie zakładu WZM S.A. został wydłużony do dnia 13 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:45.

Zaproszenie do złożenia oferty na remont istniejącej instalacji odwodnienia dachu