„DOBRZE ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU” – przyznanie prestiżowego wyróżnienia pani Prezes Elżbiecie Wawrzynkiewicz

20/04/2018

Dnia 16.04.2018 roku pani Prezes Elżbieta Wawrzynkiewicz odebrała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Lobby Przemysłowe, które dnia 5 marca 2018 roku na posiedzeniu Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr  inż. Tadeusz Gałązka – przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz, przyznało wyróżnienia uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego następujące kryteria wyboru:

  • całokształt dorobku zawodowego,
  • znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
  • osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,
  • ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.

Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku w ramach VI edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego 10-ciu wybitnym osobowościom w kraju.

2018-04-20 Dobrze Zasłużony 1