XV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2007

06/09/2007

W dniach 03 – 06.09.2007 Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. uczestniczyły w XV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2007.
Podczas imprezy targowej zaprezentowano następujące wyroby:

  • Zmodernizowany Bojowy Wóz Piechoty BWP-1M Puma,
  • Kołowy Transporter Opancerzony IRBIS,
  • Wóz Ewakuacji Medycznej RYŚ MED,
  • Model opancerzenia,
  • Bezpilotowy środek latający SOFAR (we współpracy z WB ELECTRONICS Sp. z o.o.).

Szczególną uwagę zwiedzających zwracała prezentacja koncepcji modernizacji BWP-1 na przykładzie wstępnie zmodernizowanego pojazdu BWP-1M PUMA oraz wizualizacji tego pojazdu z nowym systemem wieżowym z armatą 30 mm, dodatkowym opancerzeniem oraz wykorzystaniem systemu zarządzania polem walki BMS. Bardzo duże wrażenie na zwiedzających robiła prezentacja modułowego dopancerzenia transporterów opancerzonych jako próbki pancerza po przeprowadzonych badaniach strzelaniem.