Wizyta przedstawicieli MON w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Kwartalna Odprawa Rozliczeniowo-Koordynacyjna Komendanta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej

16/12/2016

W dniu 15.12.2016 r. na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu odbyło się spotkanie w ramach „Kwartalnej Odprawy Rozliczeniowo-Koordynacyjnej Komendanta 1. Regionalnej Bazy Logistycznej”.

Wśród uczestników byli m.in. ppłk Radosław Dłutkowski (IWsp SZ), płk Paweł Mela (Komendant 1RBLog), ppłk Krzysztof Szuliński (Szef Sztabu 1RBLog), ppłk Marek Wiza (Szef Wydziału Technicznego), ppłk Marek Pawłowski (Komendant 14 WOG).

Wizyta koncentrowała się na omówieniu prowadzonych obecnie w WZM S.A. kluczowych projektów. Prezes Zarządu zaprezentowała strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, plany rozwoju i inwestycji.

Uczestnicy spotkania zostali również oprowadzeni przez zakład produkcyjny, gdzie mieli możliwość zapoznania się z nieustannie rozwijanym potencjałem WZM S.A.

Na koniec spotkania Prezes Elżbieta Wawrzynkiewicz z rąk dowódców otrzymała pamiątkowe ryngrafy jednostek wojskowych.

2016-12-15_Wizyta_MON_foto_012016-12-15_Wizyta_MON_foto_022016-12-15_Wizyta_MON_foto_032016-12-15_Wizyta_MON_foto_042016-12-15_Wizyta_MON_foto_06     2016-12-15_Wizyta_MON_foto_072016-12-15_Wizyta_MON_foto_05   2016-12-15_Wizyta_MON_foto_08 2016-12-15_Wizyta_MON_foto_09 2016-12-15_Wizyta_MON_foto_112016-12-15_Wizyta_MON_foto_102016-12-15_Wizyta_MON_foto_13  2016-12-15_Wizyta_MON_foto_12