Obchody Święta Wojska Polskiego

18/08/2016

Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. na zaproszenie Kancelarii Prezydenta wziął udział w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie w dniu 15.08.2016 r. To historyczne wydarzenie, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 r., było również okazją do omówienia obecnej sytuacji na polskim i światowym rynku zbrojeniowym.

swp2016-a2