Współpraca w ramach remontu Achillesa

15/06/2016

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. prowadzą szeroką współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Szczególnie bliskie kontakty łączą Spółkę z Muzeum Broni Pancernej przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, które stanowi obecnie Oddział Muzeum Wojska Polskiego. WZM S.A. ma duży udział w odrestaurowaniu unikalnego egzemplarza samobieżnego działa pancernego StuG IV oraz czołgu Pz.Kpfw III.

W chwili obecnej trwają prace  przy remoncie niszczyciela czołgów 17 pdr SP Achilles. W ramach umowy z Muzeum Wojska Polskiego WZM S.A. udostępniają park maszynowy i narzędzia, a także udzielają  wsparcia technicznego pracownikom zaangażowanym w odnowienie historycznego pojazdu.

Niszczyciel czołgów 17pdr Self-Propelled Achilles został sprowadzony do Poznania w czerwcu ubiegłego roku. To bezcenny dar od Ministerstwa Obrony Belgii i zarazem jeden
z ostatnich pojazdów tego typu. Niszczyciel, nad którego odrestaurowaniem pracuje pan  podpułkownik Tomasz Ogrodniczuk z wolontariuszami skupionymi wokół Oddziału MWP
w Poznaniu wspierany przez specjalistów Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.,  jest tym bardziej cennym nabytkiem, że do tej pory nie było w polskich zbiorach ani jednego odrestaurowanego Achillesa.

Niszczyciele te były podstawową bronią przeciwpancerną aliantów w czasie II wojny światowej. Ich podwozie oparte jest na podwoziu czołgu M4A2 Sherman. Z uwagi na znakomite wyposażenie – brytyjską armatę przeciwpancerną – mogły być wykorzystywane nawet w walce z najcięższymi czołgami niemieckimi typu Tygrys czy Pantera. W wojskach polskich na zachodzie pojazdy te były używane w dwóch pułkach artylerii przeciwpancernej – w ramach 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka oraz 7 Pułku Artylerii Przeciwpancernej działającego w 2 Korpusie Polskim generała Władysława Andersa.

achilles01

achilles02

achilles03

achilles04