Leopard 2A5 w Poznaniu

05/02/2016

Zgodnie z zawartą w grudniu 2015r. umową w Grupie PGZ kompleksowa obsługa czołgów Leopard 2A5 w pełnym zakresie i w całym cyklu życia produktu będzie realizowana w WZM S.A. w Poznaniu. Pierwsze czołgi Leopard 2A5 są obecnie w toku naprawy. Już dzisiaj zapewniamy Użytkownikowi serwis 24-godzinny, dostawy części zamiennych oraz przyrządów specjalistycznych. Jeszcze w tym roku  skierujemy do wojska ofertę szkoleń na obsługę serwisową na poziomach od F-1 do F-4 czołgu. Obok funkcjonującego już od 2015r. i wciąż rozwijanego Centrum Zespołów Napędowych Leopard 2A5 to kolejny produkt rozwojowy dla Spółki.

 

Leo_film_15 Leo_foto_16 Leo_Foto_1 Leo_Foto_2