Centrum obsługi Leopardów 2A5 będzie w Poznaniu

07/01/2016

W dniu 28 grudnia 2015r. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu i ZM Bumar-Łabędy S.A. podpisały Porozumienie o współpracy w zakresie przeglądów technicznych F6 i napraw LEOPARD 2A4/2A5 będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Na mocy zawartej umowy w grupie PGZ S.A. został dokonany podział zadań zgodnie z którym, w kompetencji Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pozostaje kompleksowa obsługa w zakresie pełnego cyklu życia produktu  czołgów LEOPARD 2A5 oraz szybkowymiennych zespołów napędowych wszystkich czołgów rodziny LEOPARD.

Realizacja powierzonego zadania w ramach Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 szczególnie uwzględnia: kompleksową weryfikację techniczną, przegląd techniczny F6 podwozia, wieży, uzbrojenia, naprawę/remont, oraz modernizację Leopard 2A5.

Porozumienie stanowi dopełnienie procesu budowy kompetencji oraz specjalizacji  w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej w celu utrzymania sprawnego systemu zabezpieczenia logistycznego Leopardów. Dla WZM S.A to potężny krok w rozwoju i szansa na powstanie kolejnych miejsc pracy.  Dla Poznania to pierwszy krok ku temu, by miasto stało się centrum przemysłu zbrojeniowego.

WZM S.A. od lat gromadziły kapitał do realizacji działań związanych z obsługą Leopardów. Spółka inwestowała w specjalistyczne szkolenia, zwiększała zakres współpracy z partnerami zagranicznymi do kooperacji oraz transferu know-how, pozyskiwała niezbędne uprawnienia techniczne.

Obecnie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne to, jedyny polski zakład, który w ramach działającego Centrum Zespołów Napędowych posiada autoryzowane uprawnienia do obsługi  i remontów zespołów napędowych czołgów Leopard 2A4/A5.

Strategicznymi partnerami Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w zakresie przeglądów           i remontów  czołgów Leopard 2 są największy na świecie producent wojskowych silników, tj. niemiecki MTU Friedricheshafen GmbH oraz światowy producent elementów napędowych – Renk AG. Na mocy zawartych z koncernami umów, Spółka uzyskała wyłączność  autoryzowanego serwisu na silniki MTU używane w Leopardach, pojazdach Wojska Polskiego oraz zdobyła transfer technologii       i wiedzy w zakresie remontu skrzyń przekładniowych HSWL 354 do silników Leopard 2A4/A5 do poziomu trzeciego.

Dziś obok wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.         w Poznaniu posiadają profesjonalnie przygotowane zaplecze techniczno – produkcyjnego. W ramach ww. potencjału, WZM S.A. utrzymuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, produkcję specjalistycznego wyposażenia (przyrządy, narzędzia, formy, stendy, etc.) niezbędnego do realizacji powierzonego w ramach ww. porozumienia zadania oraz pełne zabezpieczenie magazynu części zamiennych i eksploatacyjnych.

Bazując na doświadczeniu i przekazanej wiedzy zagranicznych partnerów biznesowych WZM S.A.         z zakresu produkcji, napraw i serwisu sprzętu, Spółka jest doskonale przygotowana, aby zapewnić dla polskiego (i w przyszłości – międzynarodowego) klienta długotrwałe wsparcie produktu, modyfikacje systemów oraz modernizacje czołgów rodziny Leopard.

Posiadane kompetencje i doświadczenie pozwolą utrzymać zdolność bojową czołgów Leopard na współczesnym polu walki przez wiele lat.