List rekomendujący Centrum Silników Wojskowych

16/06/2014

W dniu 11 czerwca 2014 roku Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. otrzymały z Ministerstwa Obrony Narodowej list rekomendujący w sprawie realizacji projektu „Centrum Silników Wojskowych”.

W nawiązaniu do zawartego w dniu 28 października 2013 roku Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Ministerstwem Obrony narodowej, Agencją rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie
i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. w Poznaniu w zakresie utrzymania zdolności do dostaw, serwisowania, napraw oraz modernizacji zespołów napędowych do pojazdów Sił Zbrojnych RP, resort Obrony Narodowej wyraża poparcie dla realizacji przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. projektu utworzenia „Centrum Silników Wojskowych”. Spółka uzyskała rekomendację Ministra Obrony Narodowej ze względu na posiadany potencjał produkcyjno-technologiczny oraz posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie techniki silnikowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera ideę serwisowania i produkcji nowoczesnych zespołów napędowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za słuszne uznaje działania podejmujące przez Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. mające na celu optymalne wykorzystanie uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych zmierzających do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w tym zakresie.

Utworzenie Centrum Silników Wojskowych, jest zbieżne z oczekiwaniami resortu Obrony Narodowej i ma stanowić istotny element logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.

list